Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
28. září 2022 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Prohlášení o soukromí

Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni a rodinu webů Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni.

Použití osobních informací

Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni a k poskytování služeb, o které jste požádali. Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni a jeho přidružených částí. Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni za účelem zjištění, jaké služby Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Arrigo Tiengo -- Foto & Disegni na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2022 by DotNetNuke Corporation